IS QML - CERTLINE
 
 
Probíhá zpracování...
Nahlásit chybu či námět
 Zvolte svůj záměr a popište jej...
Námět    Změna    Vada 
Popis:
X
 
X
Nápověda
Žádost o certifikaci
IDENTIFIKACE ŽADATELE Název subjektu *    TIP: Kontatní údaje žadatele si můžete načíst z obchodního rejstříku dle zadaného IČO.  
 
IČO *        Načíst údaje o žadateli z obchodního rejstříku  
DIČ *  
 
Ulice *  
Město *  
PSČ *  
 Stát *  
 
 Email:   
 Telefon:   
 
Číslo účtu *  
 
 
KORESPONDEČNÍ ADRESA Stejná jako sídlo Ano   Ne   *  
Ulice *  
Město *  
PSČ *  
 
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA Jméno *  
Funkce *  
 
 
POVĚŘENÁ OSOBA Jméno *  
Funkce *  
 Telefon *  
 Email *  
 
 
CERTIFIKACE Požadované systémyQMS ČSN EN ISO 9001:2016
QMS-W ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022
EMS ČSN EN ISO 14001:2016
SJ-PK Věstník MD č. 9/2001
QMS-ZP ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016
HACCP Věstník MZe 2/2010
ISMS ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
SM BOZP ČSN ISO 45001:2018
EnMS ČSN EN ISO 50001:2019
QMS-N333 ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s nařízením Rady (EU) č. 333/2011
N333 Nařízení Rady (EU) č. 333/2011
*  
Opakovaná certifikace:  Ano   Ne    
Předchozí certifikát vydal:   
Rozšíření certifikace:  Ano   Ne    
Předpokládaný termín *  
 
 
ROZSAH CERTIFIKACE Certifikované činnosti
žádné činnosti nezadány
 Celkem: 0      *  
 
Certifikované lokality
žádné lokality nezadány
 Celkem: 0      *  
 
 
PORADCE Využili jste služeb poradce:  Ano   Ne    
Název:   
 
 
INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU  Tuto část vyplňte v případě, že žádáte o certifikaci více systémů managementu nebo v případě,
že žádáte o certifikaci systému managementu, která proběhne souběžně s dozorovým auditem jiného systému managementu:
  
 
Přezkoumání vedením bere v úvahu celou podnikatelskou strategii a plán:  Ano   Ne    
 
Je zaveden integrovaný přístup k interním auditům, politice, cílům a procesům systémů:  Ano   Ne    
 
Dokumentace systému managementu je zpracována integrovaným způsobem:  Ano   Ne    
 
Je zaveden integrovaný přístup k mechanismům zlepšování (opatření k nápravě, preventivní opatření, měření a neustálé zlepšování):  Ano   Ne    
 
Je zaveden integrovaný přístup k plánování, s vhodným využitím řízení rizik:  Ano   Ne    
 
Je zajištěna podpora jednotného managementu a odpovědnosti:  Ano   Ne    
 
Pro kombinovaný audit jsme schopni zajistit pracovníky, kteří dokáží při auditu reagovat na otázky:  Ano   Ne    
 
 
OSTATNÍ Neaplikované články:   
Významné právní povinnosti *  
Významné technické zdroje *  
Vztah k nadřízené společnosti *  
Outsourcované procesy *  
 
 
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE Žadatel odesláním prohlašuje, že: 1) výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu.
2) byl seznámen s „Postupy certifikace“, které popisují způsob činnosti certifikačního orgánu a podmínky posuzování za účelem certifikace (viz. web www.certline.cz).
3) oznámí certifikačnímu orgánu termín připravenosti k certifikaci v předstihu nejméně 1 měsíc.
4) souhlasí se zpracováním zadaných osobních údajů pro potřeby vyřízení žádosti o certifikaci.
  
 
 
 Poznámka:   
 
Upozornění: Společně s žádostí bude zaevidována také Vaše veřejná IP adresa, ze které jste žádost odeslali a datum a čas odeslání žádosti!  
 
 
Nápověda
Vygenerováno za: 0.0812s (0.0089s, 3x) | v2961 | 22.11.2017 | knotek | IS QML