CZSKENDE

Příjemce oznámení

Chcete podat anonymní oznámení?
Chcete-li podat anonymní oznámení nepoužívejte služební počítač nebo telefon ani síť vaší společnosti ani nezadávejte žádné vaše osobní údajevíce zde.

Obsah oznámení

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Při získávání důkazů pro podání oznámení by se oznamovatel neměl dopustit trestného činu či přestupku. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou významným způsobem přispět k úspěšnému posouzení oznámení. Bude-li oznámení shledáno za důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.
Na oznamovatele vědomě nepravdivých informací může být podáno trestní oznámení.
Předmět
Obsah
Obviněná osoba / osoby
Poznámky
Přílohy

Oznamovatel

V případě, že si přejete učinit anonymní oznámení, nevyplňujte údaje o oznamovateli.
Nevyplníte-li však alespoň jeden kontaktní údaj, nebudeme schopni informovat Vás o přijetí oznámení ani o výsledku posouzení důvodnosti oznámení či o přijatých opatřeních.
Jméno
Příjmení
Datum narození
Telefonní číslo
Adresa
E-mail
Nepřeji si být informován o přijetí tohoto oznámení ani o výsledku posouzení důvodnosti oznámení či přijatých opatřeních.
 Vaše komunikace je anonymní a šifrovaná 
1.0
Vytvořil s Q-COM | Platforma IS QML | Všechna práva vyhrazena